Reagencie - GHC Invest - specialisté na kapalný chlor, chladírenské a speciální plyny, měření, regulaci a dávkování chlóru a chemikálií, bazénovou chemii a technologii

GHC Invest, s.r.o. čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a více jak stoleté tradice svého mateřského koncernu. GHC Invest, s.r.o. působí v oblasti úpravy pitné a bazénové vody, kde vytváří studie, projektuje a také reali

Měření kvality bazénové vody
Reagencie

Reagencie pro analýzu vody vyrábí a dodává firma Tintometer na evropský i světový trh již 80 let, přitom platí, že každé měření nebo analýza jsou jenom dobré, jak kvalitní jsou použité reagenční chemikálie. Jako reagenční chemikálie se nejčastěji používají tablety zatavené v hliníkových fóliích (nyní nově v blistrových platíčkách) nebo reagenční roztoky dodávané v lahvičkách, tzv. kapičky. Nejpřesnější dávka reagenční chemikálie je vždy v tabletách. Každá tableta je stejně velká a je zaručena kvalita chemikálie. Tablety jsou bezpečně zataveny v hliníkových fóliích, které zaručují dlouhou životnost a stabilitu reagenčních chemikálií, mají proto záruku až 10 let. K tabletám nemůže proniknout vzduch, který by s nimi reagoval a tablety jsou tak vždy čerstvé. Nevýhodou tablet je jejich pomalé rozpouštění a méně příjemná manipulace.

Tablety mohou být nahrazeny reagenčními roztoky, které zaručují také dostatečnou přesnost měření, je však nutné brát v úvahu jejich reakce se vzduchem v lahvičce po prvním otevření a počítat rovněž s nutností zpracovat roztok v lahvičce do relativně krátké doby tak, aby se roztok nestačil zkazit a neznehodnotily se výsledky měření. Kapičky by se tedy měli skladovat při teplotě od +6°C do +10°C a měly by se spotřebovat zhruba do 1 roku od data výroby. Vzhledem k tomu, že některé reagenční roztoky se skládají z více složek, které musí být ke vzorku přidávány postupně v přesném pořadí, hraje pro výsledný barevný komplex roli jak velikost, tak počet kapek a proto musí být dávkování provedeno velice přesně a pečlivě. Přesto bývají kapalné reagencie v některých provozech poměrně oblíbené. Nabízíme Vám kompletní paletu kvalitních a čerstvých reagencií Lovibond pro měření všech možných parametrů bazénové vody, většinu běžně používaných reagencií máme na skladě a zasíláme je do 24 hodin od objednávky. Dodáváme tablety v balení po 100 ks, 250 ks a 500 ks a kapičky v balení 15 ml nebo 100 ml. Pro kalibraci a správnou funkci Vašich měřících přístrojů nabízíme rovněž kompletní nabídku kalibračních a referenčních roztoků (standardů). S tabletami a reagenčními roztoky Lovibond budou vaše analýzy vždy přesné a průkazné.

Nejběžnější reagenční tablety a roztoky:
Tablety DPD No.1 – volný chlor
Tablety DPD No.1 RAPID – volný chlor (rychlerozpustné)
Tablety DPD No.3 – celkový chlor
Tablety DPD No.3 RAPID – celkový chlor (rychlerozpustné)
Tablety Phenolrot – hodnota pH
Tablety Phenolrot RAPID – hodnota pH (rychlerozpustné)
Tablety DPD No.4 – aktivní kyslík, ozón
Tablety DPD No.4 RAPID – aktivní kyslík, ozón, celkový chlor (rychlerozpustné)
Reagenční roztok DPD 1 puffer - volný chlor
Reagenční roztok DPD 1 reagencie - volný chlor
Reagenční roztok DPD 3 - celkový chlor
Reagenční roztok Phenolrot - hodnota pH

 

(09.10.2009)