Příruční přístroje a zákaloměry - GHC Invest - specialisté na kapalný chlor, chladírenské a speciální plyny, měření, regulaci a dávkování chlóru a chemikálií, bazénovou chemii a technologii

GHC Invest, s.r.o. čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a více jak stoleté tradice svého mateřského koncernu. GHC Invest, s.r.o. působí v oblasti úpravy pitné a bazénové vody, kde vytváří studie, projektuje a také reali

Měření kvality bazénové vody
Příruční přístroje a zákaloměry

Příruční měřící přístroje Lovibond byly vyvinuty pro co možná nejsnazší a nejrychlejší stanovení požadovaných parametrů vody. Nepotřebují kyvety a odebírání vzorků, měření probíhá přímo v bazénové vodě pomocí senzorů (elektrod), tzn. že nepotřebují žádné reagencie. Přístroje jsou vodotěsné (nebo alespoň vlhkotěsné) a prachotěsné, lehké a skladné, ale přitom velmi odolné. Výsledky měření se zobrazují ihned na digitálním displeji. Jako měřící čidla se používají skleněné nebo plastové elektrody s gelovým nebo kapalným elektrolytem. Přístroje jsou napájené z baterií, tudíž nabízí naprostou mobilitu při měření a umožňují ukládat naměřené hodnoty do paměti přístroje. Jsou vhodné zejména pro měření hodnoty pH, teploty bazénové vody, oxidačně-redukčního potenciálu (ORP), vodivosti, rozpuštěného kyslíku a celkově rozpuštěných látek ve vodě, salinity apod. Přístroje lze snadno kalibrovat pomocí referenčních standardů. Měřící přístroje řady SensoDirect 110 nebo 200 dodáváme je v praktickém plastovém kufříku včetně elektrod a kalibračních roztoků.

Kompletní nabídku příručních měřících přístrojů pro analýzu bazénové vody najdete v přiloženém katalogu, ale protože nabídka je velmi široká a někdy je obtížné si vybrat ten nejvhodnější přístroj, naši odborníci s praktickými zkušenostmi z oblasti veřejných bazénů pro Vás připravili výběr těch nejvhodnějších přístrojů potřebných pro to, abyste splnili požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb.

Digitální ruční přístroj MicroDirect pH 30
Kromě standardních fotometrů s pomocí tablet Phenolrot je hodnotu pH vody možné měřit také samostatně pomocí vodotěsného tužkového přístroje MicroDirect pH 30. Měření se provádí pomocí pH elektrody, která je na přístroji vyměnitelná. Přístroj je možné kontrolovat a kalibrovat 3-bodovou kalibrací. Pro kalibraci je možné k přístroji přikoupit kalibrační tablety, kterými se připravuje vždy čerstvý kalibrační roztok. Vzhledem k postupným změnám na elektrodě (vlastnost všech elektrod) je pravidelná kalibrace přístroje doporučena (cca jednou za měsíc). Obsluha má pak vždy jistotu, že naměřené hodnoty jsou skutečně pravdivé a prokazatelné. Rozsah měření hodnota pH je  0 až 14 pH při rozlišení 0,01 pH.

 

Redox-potenciál
dle vyhlášky 135/2004 Sb. je tento parametr nutno měřit několikrát denně!


Digitální ruční přístroj MicroDirect ORP/Redox 10
Redox - potenciál nebo také oxidačně redukční potenciál (ORP) je jeden z parametrů, který má značnou vypovídací hodnotu o účinnosti desinfekce bazénové vody. Tento parametr je z fyzikálních důvodů možné měřit pouze pomocí elektrody. Vodotěsný tužkový přístroj MicroDirect ORP/Redox 10 představuje díky mikroprocesorovému řízení revoluci v oblasti miniaturních přístrojů pro měření redox potenciálu (ORP). Pokročilé funkce ORP měřáku při zachování uživatelsky přívětivého ovládání zajišťuje řídící mikroprocesor ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Přístroj MicroDirect ORP/Redox 10 je ideálním přístrojem pro rychlé a jednoduché stanovení oxidačně-redukčního potenciálu v kapalinách. Elektroda odpovídá předepsanému typu ve vyhlášce č. 135/2004 Sb. Přístroj je možné kontrolovat a kalibrovat 1-bodovou kalibrací. Pro kalibraci je možné k přístroji přikoupit kalibrační roztok (470 mV). Vzhledem k postupným změnám na elektrodě (vlastnost všech elektrod) je pravidelná kalibrace přístroje doporučena (cca jednou za měsíc). Obsluha má pak vždy jistotu, že naměřené hodnoty jsou skutečně pravdivé a prokazatelné. Elektroda přístroje je vyměnitelná. Rozsah měření přístrojem je -90 až + 1.000 mV při rozlišení 1 mV.

 

Zákal (zakalení bazénové vody)
dle vyhlášky 135/2004 Sb. je nutno měřit 2 krát za měsíc!

Zákalometry (turbidimetry) jsou speciální kategorií měřících přístrojů. Pracují podobně jako fotometry se světlem, ale nepoužívají obarvení vzorku na základě reakce s přidanou chemikálií, ale určují zákal přímo dle charakteristiky průchodu světla vzorkem. Používají tzv. nefelometrickou metodu měření, přičemž vyjadřují hodnotu zákalu v nefelometrických jednotkách zákalu (NTU), identické s formazínovou nefelometrickou jednotkou zákalu (FNU).


Digitální fotometr TurbiCheck
Zákal v bazénové vodě je možné měřit nefelometricky pomocí měřícího přístroje TurbiCheck s infračerveným zdrojem světla, který je určen pro snadnou a rychlou obsluhu v laboratoři i pro mobilní použití v terénu. Kompaktní, ergonomický a přesný  měřící přístroj pro stanovení zákalu měřením infračerveného záření, rozptýleného pod úhlem 90°. Rozsah měření je 0,01 – 1100 NTU = FNU = TE/F, při rozlišení 0,01 NTU. Vodě odolná mě¬řící ko¬mora, velký digitální displej a lehce ob-sluhovatelná klávesnice poskytují bezpečnost provozu a komfort ob¬sluhy. Přístroj je na¬pájen 9V baterií. Měření zákalu nemusí sloužit jek ke splnění povinnosti dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. ale také ke kontrole účinnosti filtrace bazénové vody a dávkovaného vločkovače. Dle naměřeného rozdílu zákalu před a za filtrací (nefiltrovanou a filtrovanou vodou) lze určit jaká je účinnost filtrace, stav pískové náplně ve filtrech a také účinnost a správné dávkování vločkovače pro vysrážení nečistot z bazénové vody. Fotometr dodáváme kompletně při¬pravený na okamžité uvedení do provozu s kyvetami, kalibrač¬ními roztoky a příslušenstvím v praktickém plastovém kufříku. Pro měření nejsou zapotřebí již žádné další reagenční chemikálie či příslušenství.

 

(09.10.2009)