Komparátory - GHC Invest - specialisté na kapalný chlor, chladírenské a speciální plyny, měření, regulaci a dávkování chlóru a chemikálií, bazénovou chemii a technologii

GHC Invest, s.r.o. čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a více jak stoleté tradice svého mateřského koncernu. GHC Invest, s.r.o. působí v oblasti úpravy pitné a bazénové vody, kde vytváří studie, projektuje a také reali

Měření kvality bazénové vody
Komparátory

Komparátory jsou kompaktní příruční měřící přístroje, které pracují na kolorimetrickém principu a jsou určeny pro mobilní nebo stacionární analýzu různých parametrů vody. Díky široké škále stálobarevných disků s plynulým přechodem zabarvení se jedná o rozsáhlý a poměrně přesný kolorimetrický systém s jednoduchou obsluhou. Měření probíhá tak, že jedna ze dvou kyvet naplněných vzorkem bazénové vody se vloží do levé komory komparátoru a slouží k vyrovnání barevných vlivů a vlivů zakalení. V druhé kyvetě se smíchá vzorek vody s patřičnými reagencemi a vloží se do pravé komory komparátoru. Po vložení srovnávacího barevného disku jím otáčíme tak dlouho, až docílíme optické shody barvy na disku a zabarveného vzorku. Výsledek měření pak odečteme z kontrolního okna. Difusorová deska na zadní straně přístroje slouží k eliminaci okolních vlivů a nepříznivých světelných poměrů, použitím zrcadlové optiky je využito celého objemu kyvety pro hloubku průhledu přes vrstvu obarveného vzorku a tím je dosaženo vysoké přesnosti. Důkladné porovnání vzorku s barevným standardem umožňuje také plynulý přechod na barevné stupnici srovnávacího disku. Výhodou komparátorů je, že umožňují měřit mnoho libovolných parametrů jedním přístrojem, stačí vyměnit srovnávací disk a použít jinou reagencii na vzorek bazénové vody. Dodáváme komparátory a jejich příslušenství v různých typech balení.

Checkit Comparator TEST-KIT je standardní kufříkové balení a obsahuje:
♦ praktický plastový kufřík na přenášení a uložení všech součástí sady
♦ vlastní komparátor
♦ sadu srovnávacích disků pro měření zvoleného parametru vody
♦ sadu kyvet na vzorky
♦ míchací tyčinku
♦ sadu reagencií na 30 testů
♦ podrobný návod

Checkit Comparator TEST-PAK je balení sloužící k rozšíření možností měření o další parametr a obsahuje:
♦ sadu srovnávacích disků pro měření zvoleného parametru vody
♦ sadu kyvet na vzorky
♦ míchací tyčinku
♦ sadu reagencií na 30 testů
♦ podrobný návod

Checkit Disc jsou náhradní disky na měření dalšího parametru, které lze doobjednat samostatně. Pomocí Lovibond Checkit Comparator systému lze měřit následující parametry bazénové vody:
celkovou alkalitu
♦ hliník
♦ amonné ionty
♦ brom
♦ chlor (volný, vázaný, celkový)
♦ železo
♦ měď
♦ dusičnany
♦ ozón
♦ hodnotu pH
♦ fosfáty
♦ kyselinovou kapacitu KNK4,3

Kompletní nabídku komparátorů a reagenčních chemikálií pro rozbory a analýzy bazénové vody najdete v přiloženém katalogu, ale protože nabídka je velmi široká a někdy je obtížné si vybrat ten nejvhodnější přístroj, naši odborníci s praktickými zkušenostmi z oblasti veřejných bazénů pro Vás připravili výběr těch nejvhodnějších přístrojů potřebných pro to, abyste splnili požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb.


Checkit Comparator Amonné ionty
Amonné ionty mají být dle vyhlášky měřeny jednou týdně, jejich měření je možné provádět pomocí komparátoru se sadou disků na amonné ionty. Jedná se o kompaktní kolorimetrický systém, který se díky snadné obsluze hodí jak pro práci v terénu, tak také pro stabilní analýzy. Do obou kyvet se nabere vzorková voda. Do jedné kyvety je vhozena reagenční tableta, která způsobí zabarvení vody v kyvetě. Kyvety se vsunou do těla komparátoru. Zabarvení vzorkové vody se porovnává se souvislou barevnou stupnicí na disku komparátoru, se kterým se otáčí až do barevné shody vzorku vody a barvy na disku. Při shodě barvy se pak na disku odečte hodnota měřeného parametru. Druhá kyveta s vodou slouží k eliminaci případného zakalení vzorkové vody. Měření je velmi jednoduché a rychlé. Svou přesností a průkazností odpovídá požadavkům vyhlášky č. 135/2004 Sb. a hygienickým kontrolním orgánům. Rozsah komparátoru je 0 – 1 mg /l N, používané reagencie jsou AMMONIA No. 1 a AMMONIA No. 2.

Checkit Comparator Dusičnany
Dusičnany mají být dle vyhlášky měřeny jednou týdně, jejich měření je možné provádět pomocí komparátoru se sadou disků na dusičnany. Jedná se o kompaktní kolorimetrický systém, který se díky snadné obsluze hodí jak pro práci v terénu, tak také pro stabilní analýzy. Do obou kyvet se nabere vzorková voda. Do jedné kyvety je vhozena reagenční tableta, která způsobí zabarvení vody v kyvetě. Kyvety se vsunou do těla komparátoru. Zabarvení vzorkové vody se porovnává se souvislou barevnou stupnicí na disku komparátoru, se kterým se otáčí až do barevné shody vzorku vody a barvy na disku. Při shodě barvy se pak na disku odečte hodnota měřeného parametru. Druhá kyveta s vodou slouží k eliminaci případného zakalení vzorkové vody. Měření je velmi jednoduché a rychlé. Svou přesností a průkazností odpovídá požadavkům vyhlášky č. 135/2004 Sb. a hygienickým kontrolním orgánům. Rozsah komparátoru je 10 – 100 mg/l NO3, používané reagencie jsou NITRACHECK No. 1 a NITRACHECK No. 2.

Checkit Comparator Celková alkalita
Měření celkové alkality je možné provádět pomocí komparátoru se sadou disků na celkovou alkalitu. Jedná se o kompaktní kolorimetrický systém, který se díky snadné obsluze hodí jak pro práci v terénu, tak také pro stabilní analýzy. Do obou kyvet se nabere vzorková voda. Do jedné kyvety je vhozena reagenční tableta, která způsobí zabarvení vody v kyvetě. Kyvety se vsunou do těla komparátoru. Zabarvení vzorkové vody se porovnává se souvislou barevnou stupnicí na disku komparátoru, se kterým se otáčí až do barevné shody vzorku vody a barvy na disku. Při shodě barvy se pak na disku odečte hodnota měřeného parametru. Druhá kyveta s vodou slouží k eliminaci případného zakalení vzorkové vody. Měření je velmi jednoduché a rychlé. Svou přesností a průkazností odpovídá požadavkům vyhlášky č. 135/2004 Sb. a hygienickým kontrolním orgánům. Hodnota celkové alkality (CA) silně ovlivňuje výkyvy hodnoty pH, její nestabilitu, ovlivňuje vznik zákalů a má velký vliv na spotřebu chemikálií pro úpravu pH. Má-li voda příliš nízkou CA, dochází k velmi rychlým a výrazným výkyvům pH. Je-li CA příliš vysoká, voda má sklon k tvorbě zákalů a má většinou také vysoké pH, současně je velmi obtížné pH snížit a neúměrně se zvyšuje spotřeba chemikálie pro úpravu hodnoty pH. Doporučená hodnota CA se pohybuje v rozmezí 80 – 120 mg/l CaCO3 (cca 4,5 - 7 dHo).  Rozsah komparátoru je 20 – 240 mg/l CaCO3, používané reagencie jsou ALKACHECK.

(09.10.2009)
Přiložené soubory