Letní koupaliště Kunovice - GHC Invest - specialisté na kapalný chlor, chladírenské a speciální plyny, měření, regulaci a dávkování chlóru a chemikálií, bazénovou chemii a technologii

GHC Invest, s.r.o. čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a více jak stoleté tradice svého mateřského koncernu. GHC Invest, s.r.o. působí v oblasti úpravy pitné a bazénové vody, kde vytváří studie, projektuje a také reali

Veřejné bazény
Letní koupaliště Kunovice

Realizace: 2004

Návrh, dodávka, montáž a zprovoznění technologie pro úpravu napouštěné surové vody
s vysokým obsahem železa. Dodávka kompletní nové technologie pro úpravu bazénové
vody, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně dávkovacích
čerpadel, cirkulační čerpadla, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku
v bazénu. Montáž nové chlorovny, rozvod plynného chloru. Technologie navržena a koncipována
tak, aby byla dosažena a udržována kvalita bazénové vody odpovídající parametrům dle vyhlášky
č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště.

Odpovědná osoba: p. Ing. Valouch, tel: 572 432 718

 

Celkový pohled

Celkový pohled

Oběhová čerpadla

Oběhová čerpadla

Filtrační sestava

Filtrační sestava

Bazén detail

Bazén detail

Dávkování chloru

Dávkování chloru

Deska MaR, dávkování chemikálií

Deska MaR, dávkování chemikálií

(08.12.2009)