Letní koupaliště Horní Stropnice - GHC Invest - specialisté na kapalný chlor, chladírenské a speciální plyny, měření, regulaci a dávkování chlóru a chemikálií, bazénovou chemii a technologii

GHC Invest, s.r.o. čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a více jak stoleté tradice svého mateřského koncernu. GHC Invest, s.r.o. působí v oblasti úpravy pitné a bazénové vody, kde vytváří studie, projektuje a také reali

Veřejné bazény
Letní koupaliště Horní Stropnice

Realizace: 2010

Kompletní rekonstrukce starého koupalište. Dodávka a montáž kompletní technologie pro úpravu
bazénové vody na klíč, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií včetně
dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, speciální předúprava napouštěcí vody z potoka (čiřič),
armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu aby dosažená a udržovaná
kvalita bazénové vody odpovídala parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény
a koupaliště. Vybudování technologického domku, sanace bazénové vany pomocí těžké fólie včetně
nových přelivných žlábků, úprava okolí bazénu.

  

Celkový pohled

Celkový pohled

Dětská část bazénu

Dětská část bazénu

Stěna bazénu detail

Stěna bazénu detail

Povrchová úprava - DLW fólie

Povrchová úprava - DLW fólie

Pohled od restaurace

Pohled od restaurace

Oběhová čerpadla

Oběhová čerpadla

Technologický domek

Technologický domek

Filtrační sestava

Filtrační sestava

Deska MaR, dávkování chemikálií

Deska MaR, dávkování chemikálií

Armatury cirkulačního okruhu

Armatury cirkulačního okruhu

Strojovna s ATS

Strojovna s ATS

Deska na dávkování chemikálií pro čiřič

Deska na dávkování chemikálií pro čiřič

Přepad z akumulační jímky

Přepad z akumulační jímky

Předúprava vody - čiřič

Předúprava vody - čiřič

Průtokoměr napouštění čiřiče

Průtokoměr napouštění čiřiče

(08.12.2009)