Další realizace - GHC Invest - specialisté na kapalný chlor, chladírenské a speciální plyny, měření, regulaci a dávkování chlóru a chemikálií, bazénovou chemii a technologii

GHC Invest, s.r.o. čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a více jak stoleté tradice svého mateřského koncernu. GHC Invest, s.r.o. působí v oblasti úpravy pitné a bazénové vody, kde vytváří studie, projektuje a také reali

Veřejné bazény
Další realizace

Letní koupaliště Březová nad Svitavou

Realizace: 2005

Stavba nové technologie pro úpravu bazénové vody, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování chemikálií
včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu.
Technologie navržena a koncipována tak, aby byla dosažena a udržována kvalita bazénové vody odpovídající parametrům
dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště. Realizována úprava bazénové vany a dodávka skluzavky.

 

Letní koupaliště Město Králíky

Realizace: 2005

Návrh, dodávka a montáž nové technologie pro úpravu bazénové vody, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování
chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, rozvody a dávkování plynného chloru, cirkulační čerpadla, armatury pro rozvod vody
zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu. Technologie navržena a koncipována tak, aby byla dosažena a udržována kvalita
bazénové vody odpovídající parametrům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště.

 

Letní koupaliště obec Česká ves

Realizace: 2005

Návrh, dodávka a montáž nové technologie pro úpravu bazénové vody, filtrační sestava, dodávka měření, regulace a dávkování
chemikálií včetně dávkovacích čerpadel, cirkulační čerpadla, armatury pro rozvod vody zaručující odpovídající hydrauliku v bazénu.
Technologie navržena a koncipována tak, aby byla dosažena a udržována kvalita bazénové vody odpovídající parametrům dle
vyhlášky č. 135/2004 Sb. pro veřejné bazény a koupaliště.

 

REHA Sanatorium, Vráž u Písku

Realizace: 2002

Rekonstrukce technologie lázeňského bazénu včetně zavedení automatického měření, regulace a dávkování chemikálií
pro zajištění hygienických parametrů bazénové vody.

Odpovědná osoba: p. Kukač, tel: 724 072 981

 

Nové Lázně Teplice

Realizace: 2002

Úprava a modrnizace rozvodu vody, začlenění automatické regulace množství chloru do technologického systému.

Odpovědná osoba: MUDr. Vidner, ředitel lázní, tel: 602 651 768

 

Léčebné lázně a.s., Konstantinovy Lázně

Realizace: 2002

Dodávka technologie krytého bazénu, modernizace automatického měření a regulace dávkování chemikálií.

Odpovědná osoba: p. Kolář, tel: 724 055 785

(08.12.2009)