Koupaliště Nýřany - GHC Invest - specialisté na kapalný chlor, chladírenské a speciální plyny, měření, regulaci a dávkování chlóru a chemikálií, bazénovou chemii a technologii

GHC Invest, s.r.o. čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a více jak stoleté tradice svého mateřského koncernu. GHC Invest, s.r.o. působí v oblasti úpravy pitné a bazénové vody, kde vytváří studie, projektuje a také reali

Úpravny, chlorovny
Koupaliště Nýřany

Realizace: 2014

Nainstalován nový systém Jesco pro dávkování plynného chloru a systém Jesco pro měření a regulace kvality bazénové vody, který je plně automatický, s minimálními nároky na obsluhu. Novinkou je tzv. SMARTpool systém, který inteligentně zobrazuje všechny potřebné hodnoty pro správný a bezproblémový chod koupaliště přímo na PC nebo mobilu a je možné díky jeho interaktivitě přímo z PC nebo mobilu ovládat jednotlivé prvky bazénu (dopouštění vody, ohřev, čerpadla, zásoba chemikálie atd.). Vše se dá ovládat pohodlně z centrálního pultu a obsluha bazénu tak má vše viditelně před sebou. 

(08.12.2009)