Chlorovna Bohemia-lázně, Karlovy Vary - GHC Invest - specialisté na kapalný chlor, chladírenské a speciální plyny, měření, regulaci a dávkování chlóru a chemikálií, bazénovou chemii a technologii

GHC Invest, s.r.o. čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a více jak stoleté tradice svého mateřského koncernu. GHC Invest, s.r.o. působí v oblasti úpravy pitné a bazénové vody, kde vytváří studie, projektuje a také reali

Úpravny, chlorovny
Chlorovna Bohemia-lázně, Karlovy Vary

Realizace: 2013

Dodávka celého systému pro dávkování plynného chloru do technologického systému bazénu. Realizována malá chlorovna uzpůsobená pro kontinuální odběr chloru z tlakových lahví na vakuovém principu, dodávka zařízení včetně veškerých rozvodů a zabezpečení proti úniku chloru, včetně hlídání a signalizace při havárii chloru. 

 

 

Chlorovna Bohemia-lázně, Karlovy Vary

Chlorovna Bohemia-lázně, Karlovy Vary

Rozvody

Rozvody

Hlídač úniku chloru

Hlídač úniku chloru

(08.12.2009)