Chlorovna Aquapark Most - GHC Invest - specialisté na kapalný chlor, chladírenské a speciální plyny, měření, regulaci a dávkování chlóru a chemikálií, bazénovou chemii a technologii

GHC Invest, s.r.o. čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a více jak stoleté tradice svého mateřského koncernu. GHC Invest, s.r.o. působí v oblasti úpravy pitné a bazénové vody, kde vytváří studie, projektuje a také reali

Úpravny, chlorovny
Chlorovna Aquapark Most

Realizace: 2003

Dodávka celého systému pro dávkování plynného chloru do technologického systému
aquaparku. Realizovány dvě chlorovny uzpůsobené pro kontinuální odběr chloru
z tlakových lahví na vakuovém principu, dodávka zařízení včetně veškerých rozvodů
a zabezpečení proti úniku chloru.

 

 

Chlorátory na tlakových lahvích

Chlorátory na tlakových lahvích

(08.12.2009)