Barrandov Studio a.s., Filmové laboratoře - GHC Invest - specialisté na kapalný chlor, chladírenské a speciální plyny, měření, regulaci a dávkování chlóru a chemikálií, bazénovou chemii a technologii

GHC Invest, s.r.o. čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a více jak stoleté tradice svého mateřského koncernu. GHC Invest, s.r.o. působí v oblasti úpravy pitné a bazénové vody, kde vytváří studie, projektuje a také reali

Úpravny, chlorovny
Barrandov Studio a.s., Filmové laboratoře

Realizace: 2003

Komplexní dodávka technologie pro úpravu technologické vody pro vyvolávání filmů.
Dodávka filtrů, rychlomísičů pro úpravu pH a aplikaci vločkovacích chemikálií.
Realizován systém v kompletně automatickém režimu včetně dávkování chemikálií.

 Odpovědná osoba: p. Havel, vedoucí technického provozu, tel.: 602 142 080

 

 

Detail instalace

Detail instalace

Dávkovací čerpadla

Dávkovací čerpadla

Filtry

Filtry

(08.12.2009)