Uveřejněné v roce 2011 - GHC Invest - specialisté na kapalný chlor, chladírenské a speciální plyny, měření, regulaci a dávkování chlóru a chemikálií, bazénovou chemii a technologii

GHC Invest, s.r.o. čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a více jak stoleté tradice svého mateřského koncernu. GHC Invest, s.r.o. působí v oblasti úpravy pitné a bazénové vody, kde vytváří studie, projektuje a také reali

Články
Uveřejněné v roce 2011

 Opravdu rozmarné léto - provozovatel bazénu jako rizikové povolání! (časopis Bazen & Sauna 9,10/2011)

 Stará česká filmová klasika líčí provozování veřejného koupaliště poněkud romanticky, jako v podstatě pohodové zaměstnání, ale všichni, kdo se v problematice alespoň trochu orientují, ví své. Kromě věčné starosti s tím, jaké bude počasí, jestli bude dobrá návštěvnost a zda se tedy podaří udržet rentabilitu provozu, jsou tu ještě obavy o bezpečnost návštěvníků a zodpovědnost provozovatele za případné úrazy. Když k tomu ještě přičteme jednu z hlavních povinností provozovatele veřejného bazénu či koupaliště, a sice zajištění hygienické nezávadnosti vody ke koupání z pohledu dodržení jejich kvalitativních parametrů daných zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, včetně jeho novelizace č. 151/2011 Sb. a vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, vychází nám opravdová každodenní realita tohoto povolání. ...pro celý článek prosím klikněte na odkaz.

 

Měření parametrů vody - měřicí přístroje (časopis Bazen & Sauna 5,6/2011)

Provozování veřejného bazénu s čistou a nezávadnou vodou není možné bez dosažení a udržování správných a zákonem vyžadovaných parametrů kvality vody. Tyto parametry jsou zjišťovány rozbory za pomocí měřících přístrojů, fotometrů, komparátorů a testerů. Nutnost a pravidelnost měření kvality vody ve veřejném bazénu je přímo stanovena ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanovují ...pro celý článek prosím klikněte na odkaz.

 

Křišťálově čistý bazén (časopis Bazén a sauna 3,4/2011)

Ošetřování vody v bazénech
Křišťálově čistá voda, jemně jiskřivá a průzračná, to je sen každého majitele nebo provozovatele bazénu. V takové vodě je potěšení spočinout znavenému tělu, zaplavat si, relaxovat a bazén nebo koupaliště s takovouto vodou vždy přiláká množství návštěvníků. Základní podmínkou pro splnění takového snu je zabránit růstu řas a dalších mikroorganismů jako jsou bakterie, viry, bičíkovci, rozsivky, ale i larvy vodního hmyzu. V létě, tedy v období, kdy koupací sezona vrcholí a kdy provozovatel bazénu chce, aby ...pro celý článek prosím klikněte na odkaz.

(15.10.2009)