Systémy s obsahem chladiva

Použití chladiv

Chladiva od profesionálů
Systémy s obsahem chladiva
 
Velké komerční systémy chlazení R 507, R 404A, R 403 B, R 410A, R 22, R 402A, R 717, R 407F
Běžné komerční klimatizace R 401A, R 134a, Isceon 49, R 600a
Velké klimatizace R 22, E 402A, R 717, R 407 C
Domácí spotřebiče R 401, R 134, Isceon 49, R 600a
Vysokoteplotní tepelná čerpadla R 227
Velké průmyslové chladící systémy R 22, R 402 A, R 717
Systémy kaskádového chlazení R 23, R 170, R 1270
Klimatizace pro provozy s vysokou teplotou prostředí R 227
Malé klimatizační jednotky R 22, R 402 A, R 717, R 407 C
Vzduchem chlazené jednotky s nižší teplotou vypařování   R 507, R 404 A, B R 403, R 410a, R 407F
Mobilní Klimatizace (auto, autobus, vlak) R 401A, R 134a, Isceon 49, R 600a, R 1234yf
Chlazení v lodních systémech R 22, R 402A, R 717, R 125
Chlazení v supermarketech R 507, R 404 A, R 403 B, R 410 A, R 407F
Chlazení při velmi nízkých teplotách

R 23, R 170, R 1270, R 507, R 404A, R 403 B, R 410 A,
R 407F

Vodou chlazené chladicí jednotky R 125
Systémy vodního chlazení R 401 A, R 407 C, R 134, Isceon 49, R 600a
Chladící zařízení pro přepravu

R 507, R 404 A, R 403 B, R 410 A, R 22, R 402 A, R 717
R134a, Isceon 49, R 600a, R 407 C, R 407F

(14.11.2011)