Chadivo R 1234yf

Chadivo R 1234yf

Chladiva od profesionálů
Chadivo R 1234yf

- chladivo vedeme skladem, kontaktujte prosím naše obchodně technické poradce

Je chladivo R 1234yf  bezpečné?

Možná pro někoho neznámé chladivo, pro jiné určitě velice známé a diskutované chladivo už i na našem trhu. Pro ty z vás, kteří neznají chladivo R1234yf, dovolte nám, abychom Vás s ním seznámili. Jedná se o hydrofluoroolefin CH2 = CFCF3. Toto chladivo bylo navrženo jako náhrada za R-134a a vize byla taková, že se bude používat v klimatizacích v automobilovém průmyslu.

Chladivo R1234yf je první z nové třídy chladiv jehož potenciál globálního oteplování (GWP) je 335 krát menší než R-134a (ale ještě 4 krát vyšší než alternativní náhrada R-744) a atmosférická životnost asi 400 krát kratší. Chladivo bylo vyvinuto na základě požadavku evropské směrnice 2006/40/ES, která vstoupila v platnost v roce 2011 a vyžaduje, aby všechny nové automobily prodávané v Evropě používaly chladivo v klimatizaci s potenciálem globálního oteplování pod 150.

Chladicí plyn: R134a má potenciál globálního oteplování (GWP) 1300. Kdežto HFO-1234yf, který má GWP 4, může být použitý jako "náhrada" za R-134a. Tak znělo původní tvrzení...

Dne 23. července 2010 společnost General Motors oznámila, že od roku 2013 bude používat chladivo HFO-1234yf pro autoklimatizace u následujících značek Chevrolet, Buick, GMC a Cadillac, a to pro trh USA.

I když je výrobek klasifikován jako mírně hořlavý podle ASHRAE, několik let testování SAE prokázálo, že produkt nemůže být zapálen za běžných podmínek při provozování vozidla. Několik nezávislých orgánů hodnotilo toto chladivo, které se uvažuje používat v autoklimatizacích jako bezpečné. Dokonce dospěli k závěru, že toto chladivo je stejně bezpečné pro používání ve vozidlech jako R134a. 

Automobilky nesouhlasí

Nejenom Mercedes, ale i jiné automobilky, na základě vlastního šetření a testů upozorňují příslušné orgány o svých výsledcích, které vyvolávají otázky týkající se bezpečného používání nového mezinárodně uznávaného R1234yf. Chladivo, které má být používáno po celém světě v automobilovém průmyslu, a bylo dříve vnímáno jako bezpečné se nyní jeví jako nevyhovující při krizových situacích, které mohou nastat následkem nehody. Výsledek šetření automobilek pochází z  mnoha laboratorních testů a Crash testů prováděných mezinárodními výrobci vozidel a nezávislými institucemi.

Daimler - Mercedes Benz provedl řadu dalších testů s novým chladivem a pojal celou situaci tak, jako součást reálného života. Připravil scénář nehody a provedl testy situací, které mohou nastat. Test je ovšem nad rámec zákonem předepsaných požadavků.

V novém reálném testovacím scénáři, je chladivo dynamicky rozptýlené při vysokém tlaku v blízkosti horkých složek výfukového systému vozidla. (Toto testování odpovídá situaci při čelním nárazu.) Výsledky ukazují, že chladivo, které je jinak obtížné zapálit v běžných laboratorních podmínkách, se v této situaci může skutečně projevit jako vysoce hořlavé, a to zejména v motorovém prostoru, avšak podobné testy současně používaného chladiva R134a nevedly ke vzníceni..

Vzhledem k novémum zjištění této studie a vysokým bezpečnostním nárokům v automobilovém průmyslu, Mercedes nebude používat chladivo HFO-1234yf. Společnost se proto rozhodla i nadále používat osvědčené a bezpečné chladivo R134a ve svých vozidlech. Stejný názor mají i ostatní automobiloví výrobci a vzhledem k bezpečnosti cestujících neuvažují o používání chladiva HFO-1234yf.

Daimler již informoval příslušné orgány o těchto skutečnostech a také jim předal výsledky těhto testů.

Více informací se můžete dočíst na jednotlivých stránkách různých automobilových výrobců. 

Testované chladivo HFO-1234yf při 970°C

http://www.youtube.com/watch?v=NyRmFWdWIwA

Testované chladivo R134a při 970°C

http://www.youtube.com/watch?v=OEdUTwn9Vb8&feature=channel&list=UL


(14.11.2011)