Uhlovodíky a jejich deriváty - GHC Invest - specialisté na kapalný chlor, chladírenské a speciální plyny, měření, regulaci a dávkování chlóru a chemikálií, bazénovou chemii a technologii

GHC Invest, s.r.o. čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a více jak stoleté tradice svého mateřského koncernu. GHC Invest, s.r.o. působí v oblasti úpravy pitné a bazénové vody, kde vytváří studie, projektuje a také reali

Bezpečnostní listy
Uhlovodíky a jejich deriváty
Bezpečnostní list
Acetylen (C2H2)
Bezpečnostní list
1,2 - Butadien
(C2H6)
Bezpečnostní list
1,3 - Butadien
(C2H6)
Bezpečnostní list
iso - Butan
(C4H10)
Bezpečnostní list
n - Butan (C4H10)

Bezpečnostní list
1 - Buten (C4H8)

Bezpečnostní list
2 - Buten (C4H8)
Bezpečnostní list
iso - Buten (C4H8)
Bezpečnostní list
Dimethylamin
(C2H7N)
Bezpečnostní list
Dimethylether
(C2H6O)
Bezpečnostní list
Ethan (C2H6)
Bezpečnostní list
Ethylamin
(C2H7N)
Bezpečnostní list
Ethylen (C2H4)
Bezpečnostní list
Ethylenoxid
(C2H6O)

Bezpečnostní list
Ethylchlorid
(C2H5Cl)

Bezpečnostní list
Ethylenoxid
(C2H6O) + oxid
uhličitý (CO2)
Bezpečnostní list
Methan (CH3)
Bezpečnostní list
Methylamin
(C2H5N)
Bezpečnostní list
Methylbromid
(C2H3Br)
Bezpečnostní list
Methylchlorid
(C2H3Cl)
Bezpečnostní list
Oxalylchlorid
(ClCOCOCl)
   
Bezpečnostní list
Propan (C3H6)
Bezpečnostní list
Propen (C3H6)

Bezpečnostní list
Propylenoxid
(C3H6O)

Bezpečnostní list
Trimethylamin
(CH3)3N

Bezpečnostní list
Vinylchlorid
(C2H3Cl)
   
(09.10.2009)