Speciální plyny - GHC Invest - specialisté na kapalný chlor, chladírenské a speciální plyny, měření, regulaci a dávkování chlóru a chemikálií, bazénovou chemii a technologii

GHC Invest, s.r.o. čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a více jak stoleté tradice svého mateřského koncernu. GHC Invest, s.r.o. působí v oblasti úpravy pitné a bazénové vody, kde vytváří studie, projektuje a také reali

Bezpečnostní listy
Speciální plyny
Dimethylamin Bezpečnostní list
Argon (Ar)
Bezpečnostní list
Bromovodík (HBr)
Bezpečnostní list
Dusík (N2)
Bezpečnostní list
Fluorid boritý
(BF3)
Bezpečnostní list
Fluorid sírový
(SF6)
Bezpečnostní list
Fluorovodík (HF)
Chlorovodík
Bezpečnostní list
Fosgen (COCl2)
Bezpečnostní list
Helium (He)
Bezpečnostní list
Chlor (Cl2)
Bezpečnostní list
Chlorid boritý
(BCl3)
Bezpečnostní list
Chlorovodík (HCl)
Bezpečnostní list
Kyslík (O2)
Bezpečnostní list
Oxid dusičitý
(NO2)
 
Bezpečnostní list
Oxid dusnatý
(N2O)
Bezpečnostní list
Oxid uhelnatý
(CO)
Bezpečnostní list
Oxid uhličitý (CO2)
Bezpečnostní list
Oxid siřičitý (SO2)
Bezpečnostní list
Sirovodík (H2S)
Bezpečnostní list
Vodík (H2)
 
(09.10.2009)