bezpečnostní list chladiva

GHC Invest, s.r.o. čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a více jak stoleté tradice svého mateřského koncernu. GHC Invest, s.r.o. působí v oblasti úpravy pitné a bazénové vody, kde vytváří studie, projektuje a také reali

Bezpečnostní listy
Chladírenské plyny
Bezpečnostní list
R1234yf
Bezpečnostní list
R125
(Pentafluorethan)
Bezpečnostní list
R134a
(Tetrafluorethan)
Bezpečnostní list
R170
(Ethan)
Bezpečnostní list
R227
(Heptafluorpropan)
Bezpečnostní list
R290
(Propan)
Bezpečnostní list
R404A
(HP 62 / FX 70)
Bezpečnostní list
R407C
(Klea 66 / AC 9000)
Bezpečnostní list
R410A
(AZ 20)

Bezpečnostní list
R413a

Bezpečnostní list
R417A
(ISCEON MO 59)
Bezpečnostní list
R422A
(ISCEON MO 79)
Bezpečnostní list
R422D
(ISCEON MO 29)
Bezpečnostní list
R437A (ISCEON
MO 49 PLUS)
 
Bezpečnostní list
R507
(AZ 50)
Bezpečnostní list
R600a
(Isobutan)
Bezpečnostní list
R717
(Amoniak)
Bezpečnostní list
R744
(Oxid uhličitý)
Bezpečnostní list
R1270
(Propen)
Bezpečnostní list
ISCEON MO 89
 
(09.10.2009)